Καλέστε μας: 2310 455 254 

Τμήματα ενηλίκων για proficiency (demo είδησης)

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια είδηση στην δική σας ιστοσελίδα φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και με αυτόν τον τρόπο να εμφανίζεται:

Είτε διαθέτετε lower είτε όχι, μπορείτε να πάρετε μέρος στο ταχύρυθμο τμήμα για Proficiency, με την εγγύηση ότι δεν θα χρειαστεί να σπουδάζετε για ατελείωτο χρόνο.

Πετύχαμε να μειώσουμε τον χρόνο προετοιμασίας σας στο μισό ή και στο ένα τρίτο με προσωποποιημένο πρόγραμμα χρόνου προσαρμογής το μεγαλύτερο μέρος του οποίου γίνεται μέσω elearning.

Με ειδικά μελετημένο πρόγραμμα σπουδών και χωρίς ο χρόνος και η απόσταση να αποτελούν πρόβλημα, μπορείτε πλέον να πάρετε Proficiency σε ελάχιστο χρόνο. Επιλέξτε εσείς το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί: α)8μηνο (υπερταχύρυθμο), 12μηνο (ταχύρυθμο), 16μηνο (κανονικό).

Βραδινά τμήματα ενηλίκων (demo είδησης)

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια είδηση στην δική σας ιστοσελίδα φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και με αυτόν τον τρόπο να εμφανίζεται:

Είτε διαθέτετε lower είτε όχι, μπορείτε να πάρετε μέρος στο ταχύρυθμο τμήμα για Proficiency, με την εγγύηση ότι δεν θα χρειαστεί να σπουδάζετε για ατελείωτο χρόνο.

Πετύχαμε να μειώσουμε τον χρόνο προετοιμασίας σας στο μισό ή και στο ένα τρίτο με προσωποποιημένο πρόγραμμα χρόνου προσαρμογής το μεγαλύτερο μέρος του οποίου γίνεται μέσω elearning.

Με ειδικά μελετημένο πρόγραμμα σπουδών και χωρίς ο χρόνος και η απόσταση να αποτελούν πρόβλημα, μπορείτε πλέον να πάρετε Proficiency σε ελάχιστο χρόνο. Επιλέξτε εσείς το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί: α)8μηνο (υπερταχύρυθμο), 12μηνο (ταχύρυθμο), 16μηνο (κανονικό).