Καλέστε μας: 2310 455 254 

FAQ

 • Τι είναι και τι προσφέρει η e-learning πλατφόρμα;

  Είναι σύστημα λογισμικού οργάνωσης και διαχείρισης εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. Εξασφαλίζει την δυνατότητα λειτουργίας ακαδημαϊκών περιόδων, τάξεων, τμημάτων και μαθημάτων ή σεμιναρίων, όπως θα πραγματοποιούνταν σε μια αίθουσα διδασκαλίας..
  Πρόκειται για σύστημα διαχείρισης μάθησης και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Learning Management Systems, Virtual Learning Environments και Course Management Systems.

  Θεωρείται ο πλέον σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και η ανάπτυξή του είναι ραγδαία Χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, στην στην κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση. Προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές αλλά και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αφού ξεπερνά χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στη διαδικασία μάθησης, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί το κόστος για όλους τους συμμετέχοντες.

 

 • Τι είναι το πρότυπο μαθησιακών τεχνολογιών, SCORM;

  Το SCORM (Sharable Content Object Reference Model) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο τεχνικών προτύπων για προϊόντα λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης. Το SCORM ορίζει τις τεχνικές μεθόδους και προδιαγραφές προγραμματισμού ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης. Ειδικά, SCORM καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) επικοινωνούν μεταξύ τους.

 • Τι είναι η ασύγχρονη και τι η σύγχρονη εξ αποστάσεως (elearning) εκπαίδευση;

  Η Σύγχρονη Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών σε προκαθορισμένο χρόνο, ενώ ο καθένας βρίσκεται στον χώρο που επιλέγει μπροστά στον υπολογιστή ή το tablet του. Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται live, και κατά την διάρκειά της είναι δυνατόν να γίνει πλήρης εισήγηση-παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και διάλογος ή χρήση διαδραστικού πίνακα υπό τον συντονισμό του εκπαιδευτή. Η ταυτόχρονη εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί είτε με την αξιοποίηση των εργαλείων live μαθήματος της elearning πλατφόρμας ή και με προσθήκη web conference πλατφόρμας με την οποία εξασφαλίζεται και η συμμετοχή όλων με εικόνα με μόνη προϋπόθεση να διαθέτουν web camera οι υπολογιστές τους.

  Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους από τον χώρο τους και την χρονική στιγμή που επιλέγουν να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιώντας όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία που τους προσφέρει η elearning πλατφόρμα. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη και κατάλληλη για μελέτη των εκπαιδευομένων με:

  • Αυτοδιδασκαλία
   Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του χρησιμοποιώντας τα εκπαιδευτικά εργαλεία της elearning πλατφόρμας και το αναρτημένο εκαπιδευτικό υλικό.
  • Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση Ισχύει ότι και στην Αυτοδιδασκαλία αλλά υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω εργαλείων επικοινωνίας και διάδρασης της elearning πλατφόρμας (audio ή/και video conference, chat, forum, διαδραστικός πίνακας)
  • Συνεργαζόμενη (Collaborative) Εκπαίδευση
   Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν ασύγχρονα μεταξύ τους, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών.

 • Τι είναι και τι προσφέρει η web conference πλατφόρμα;

  Είναι σουίτα διαδικτυακής συνδιάσκεψης με την οποία μπορούμε να οργανώσουμε online συναντήσεις, εικονικές τάξεις και μαθήματα εξ αποστάσεως, ομαδικές συνεργασίες, οnline σεμινάρια, ημερίδες κλπ

  Δείτε τις web conference πλατφόρμες που χρησιμοποιεί η iservices:

 • Ποιες elearning πλατφόρμες χρησιμοποιεί η iservices και γιατί;

  Η iservices χρησιμοποιεί για elearning εφαρμογές είτε την πλατφόρμα LMS Μοοdle είτε εναλλακτικά τη πλατφόρμα LMS GURU της Joomla.

  Η πλατφόρμα LMS Μοοdle θεωρείται η κορυφαία LMS εφαρμογή και χρησιμοποιείται από τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο. Είναι ανοικτού κώδικα και έχει ευρύτατη υποστήριξη από κοινότητα εκατομμυρίων χρηστών και developers. Συνδέεται ιδανικά με ιστοσελίδα Joomla μέσω του ειδικού plugin Joomdle.

  Η πλατφόρμα LMS GURU της Joomla αποτελεί μία πιο οικονομική και πιο “light” έκδοση εφαρμογής elearning, με εξαιρετικές δυνατότητες. Ενσωματώνεται πλήρως σε ιστοσελίδα Joomla και είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη.

 • Ποιες web conference πλατφόρμες χρησιμοποιεί η iservices και γιατί;

  Η iservices χρησιμοποιεί κυρίως δύο πλατφόρμες web conference, επιλέγοντας αναλόγως των αναγκών του πελάτη:

  • Την BigBlueButton η οποία είναι ανοιχτού κώδικα εφαρμογή και ως εκ τούτου έχει ως μόνο κόστος τον server στον οποίο φιλοξενείται
  • Την WizIQ, η οποία είναι η μόνη web conference πλατφόρμα η οποία διαθέτει api σύνδεσης με την elearning πλατφόρμα moodle

 • Ποιες υπηρεσίες σχετικές με την αξιοποίηση των elearning (LMS) εφαρμογών και των web conference εργαλείων μπορεί να σας προσφέρει η iservices

  • Δημιουργία elearning ιστοσελίδας και εφαρμογής, απόλυτα προσαρμόσιμης σε κινητά και tablets με παράλληλη σύνδεση με πλατφόρμα web conference

   Η ιστοσελίδα θα είναι δυναμική, εντυπωσιακή αισθητικά, απολύτως φιλική στις μηχανές αναζήτησης και εύκολα διαχειρίσιμη από εσάς και τους συνεργάτες σας. Θα αναπτυχθεί με Joomla CMS ώστε:
   1. Να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα σύνδεσης και ενιαίας λειτουργίας με την πλατφόρμα LMS Μοοdle που προσφέρει το plugin Joomdle εάν αυτή θα είναι η επιλογής σας.
   2. Να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα LMS GURU της Joomla εάν επιλέξετε μία πιο οικονομική και πιο “light”, αλλά με εξαιρετικές επίσης δυνατότητες e-learning εφαρμογή.
   3. Θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με την προσθήκη του ειδικού plugin virtuemart της Joomla
   4. Να επιλέξετε εάν χρειάζεστε και εφαρμογή πλατφόρμας web conference, έχοντας πάλι δύο επιλογές:
    1. Την ανοιχτού κώδικα BigblueButton
    2. Την WizIQ
  • Εγκατάσταση πλατφόρμας elearning και σύνδεση με την ιστοσελίδα σας
  • Εγκατάσταση πλατφόρμας web conference και σύνδεση με την ιστοσελίδα σας
  • Οργάνωση της ημερίδας ή των σεμιναρίων ή του συνεδρίου σας μέσω της web conference πλατφόρμας της iservices
  • Δυνατότητα διάθεσης demo περιβάλλοντος στην elearning εφαρμογή της iservices, για να δοκιμάσετε, με την υποστήριξή μας, τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της