Καλέστε μας: 2310 455 254 

Υπηρεσίες


Ποιες υπηρεσίες σε ότι αφορά την αξιοποίηση elearning και web conference εφαρμογών σας προσφέρει η iservices:

  • Δημιουργία e-learning ιστοσελίδας και εφαρμογής (σε συνδυασμό με εγκατάσταση webconfernece εφαρμογής κατ΄επιλογή) και δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρονικών πληρωμών (Δείτε αναλυτικά)

  • Εγκατάσταση elearning πλατφόρμας και σύνδεση με την ιστοσελίδας σας

  • Δημιουργία ιστοσελίδας με ενσωματωμένη δική σας web conference πλατφόρμα (Δείτε αναλυτικά)

  • Δημιουργία της δική σας web conference πλατφόρμας και σύνδεση με την ιστοσελίδα σας

  • Οργάνωση σεμιναρίων (webinars), ημερίδων, τηλεδιασκέψεων, συνεδρίων με χρήση της web conference πλατφόρμας της iservices (Δείτε αναλυτικά)

  • Ενοικίαση τμήματος της elearning-is